+ Ngày 07 - 03 - 2023

       + Ngày 06 - 03 - 2023

       + Ngày 04 - 03 - 2023

       + Ngày 03 - 03 - 2023

       + Ngày 02 - 03 - 2023

       + Ngày 01 - 03 - 2023

       + Ngày 28 - 02 - 2023

      + Ngày 27 - 02 - 2023

       + Ngày 25 - 02 - 2023

       + Ngày 24 - 02 - 2023

       + Ngày 23 - 02 - 2023

       + Ngày 22 - 02 - 2023

       + Ngày 21 - 02 - 2023

       + Ngày 20 - 02 - 2023

       + Ngày 18 - 02 - 2023

       + Ngày 17 - 02 - 2023

       + Ngày 16 - 02 - 2023

       + Ngày 15 - 02 - 2023

       + Ngày 14 - 02 - 2023

 

 <<     CÁC TIN CŨ ĐÃ ĐƯỢC LOẠI BỎ     <<

Tags: Việc làm hải dương, tuyển dụng hải dương, vieclamhaiduong, vieclam haiduong, viec lam hai duong, việc làm hải dương mới nhất, tuyendunghaiduong, tuyen dung hai duong, sàn việc làm hải dương, trung tâm gtvl hải dương, sàn giao dịch việc làm hải dương, tìm việc làm hải dương, tim viec hai duong, khu công nghiệp hải dương, kcn hai duong, tuyển công nhân, tìm việc công nhân, lao động phổ thông, việc làm thêm ngoài giờ, tuyển thợ, công chức, kỹ sư, quản lý, phục vụ, nhân viên hành chính, kinh doanh, kế toán, marketing, giáo viên, Ngành sản xuất và chế biến, công nghệ, thủy hải sản, dệt, may, may mặc, chuyền may, lâm nghiệp, gỗ, mộc, bao bì, kiến trúc, xây dựng giao thông, công nghệ thông tin IT, máy tính, khoa học, thiết kế, nông nghiệp