A- HỖ TRỢ CHI PHÍ VẬN HÀNH

 

Số TK: 3501.205.944.573 – DO HUY TRINH – Ngân hàng AGRIBANK

 

B- MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN

C- MẪU BẢN THỎA THUẬN ĐĂNG TIN