(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

       + Ngày 22 - 06 - 2024

       + Ngày 20 - 06 - 2024

       + Ngày 18 - 06 - 2024

       + Ngày 17 - 06 - 2024

       + Ngày 15 - 06 - 2024

       + Ngày 12 - 06 - 2024

       + Ngày 11 - 06 - 2024

       + Ngày 10 - 06 - 2024

       + Ngày 08 - 06 - 2024

       + Ngày 05 - 06 - 2024

       + Ngày 03 - 06 - 2024

       + Ngày 01 - 06 - 2024

                                                            

 trung tâm dịch vụ việc làm hải dương, trung tâm dv việc làm tỉnh hải dương, trung tâm giới thiệu việc làm hải dương